Universiteit Maastricht

Criteria parkeren Binnenstad


Voor de toewijzing van toegang tot de parkeertereinen in de binnenstad worden de volgende criteria gebruikt:


 • Reguliere studenten krijgen géén toegang tot een parkeerterrein, tenzij mindervalide en aangewezen zijn op vervoer per auto. Hiervoor is een verklaring van de huisarts vereist. Studenten kunnen, wanneer de directeur van een eenheid daar toestemming voor verleent, na 17.00 uur en op zaterdag toegang krijgen tot de parkeerterreinen.
 • Medewerkers die om medische redenen met de auto naar het werk komen, krijgen toegang tot een parkeerplaats. Hiervoor is een verklaring van de huisarts vereist.
 • Mindervalide medewerkers krijgen toegang tot een mindervaliden parkeerplaats.
 • Indien een Binnenstads- of Randwyckmedewerker structureel (meer dan 3x per week) de auto nodig heeft om zware materialen te vervoeren tussen locaties in de Binnenstad en Randwyck, kan hij toegang krijgen tot een parkeerplaats. Hiervoor is wel goedkeuring van de directeur vereist. Incidentele pendelaars kunnen een parkeerkaart bij de portier verkrijgen op basis van beschikbaarheid.
 • Medewerkers die dichter dan 15 km bij hun werk wonen (gemeten t.o.v. het centrum) krijgen géén toegang tot een parkeerterrein. Medewerkers kunnen, indien de directeur van een eenheid daar toestemming voor verleent, na 17. 00 uur en op zaterdag toegang krijgen tot de parkeerterreinen.
 • Medewerkers die een enkele reistijd met het openbaar vervoer hebben die langer is dan 60 minuten, krijgen toegang tot een parkeerterrein.
 • Medewerkers die een fiets met bijdrage van UM hebben aangeschaft, krijgen met ingang van de aanschaf van de fiets gedurende drie jaar géén toegang tot de parkeerterreinen.
 • Medewerkers met een openbaarvervoervergoeding van de UM krijgen géén toegang tot de parkeerterreinen.
 • Er worden onder strikte voorwaarden extra parkeerplaatsen uitgegeven voor derden zoals opdrachtgevers derde geldstroom. De directeur van een eenheid dient hiervoor toestemming te geven. De directeur van de eenheid ontvangt een nader te bepalen aantal parkeerkaarten (gerelateerd aan de omvang in FTE van de eenheid).
 • Voor externe bezoekers zijn een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar. Deze plaatsen kunnen bij de Servicepoint Facilitaire Dienst gereserveerd worden.
 • Een parkeerterrein is zoveel als mogelijk gekoppeld aan de medewerkers van de omliggende panden.
 • Er vindt jaarlijks een herverdeling van de parkeerplaatsen plaats (per 1 mei van enig jaar). De herverdeling wordt voor invoering in het DOF-B (discipline overleg faciliteiten Binnenstad) besproken en criteria worden zonodig bijgesteld.

<< Terug