Universiteit Maastricht

UM ontvangt twee buitenlandse onderzoekers met Rubicon subsidie

Persbericht 3 april 2012

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft 29 jonge, veelbelovende wetenschappers een Rubicon subsidie toegekend. Met Rubicon kunnen pas gepromoveerde Nederlandse wetenschappers onderzoekservaring opdoen in het buitenland en buitenlandse onderzoekers onderzoek verrichten in Nederland. Dit jaar verwelkomt de Universiteit Maastricht twee wetenschappers uit het buitenland: Tamar Sharon komt van de Israelische Bar Ilan University en Maria Weimer van het European University Institute in Italië. Allebei verblijven ze 24 maanden in Nederland.

Tamar Sharon gaat aan de slag bij de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen, met het project Healthy citizenship and the responsibilization of health. Mensen worden steeds meer zelf verantwoordelijk gehouden voor hun eigen gezondheid. In dit project wordt onderzocht hoe mensen in de praktijk omgaan met ‘gezond burgerschap’, met name in het gebruik van nieuwe zorgtechnologieën.

Maria Weimer gaat onderzoek doen bij de rechtenfaculteit, onder de titel Defending European values in global food trade. Zij gaat de verschillen onderzoeken tussen voedselregelgeving van de EU en de WTO (Wereldhandelsorganisatie). Omdat voedsel niet alleen een handelsproduct is, maar ook gezien kan worden als ‘cultureel goed‘, is de regelgeving van beide instanties soms tegenstrijdig. In dit project wordt gekeken hoe deze regelgeving in overeenstemming kan worden gebracht.

Rubicon
De naam van de subsidie komt van de rivier de Rubicon. Julius Caesar stak de rivier over voordat hij aan zijn zegereeks begon die leidde tot de uitspraak 'veni, vidi, vici'. Rubicon geldt als een goede opstap voor een Veni uit de Vernieuwingsimpuls van NWO. In totaal ontving NWO dit jaar 240 aanvragen voor Rubicon, 12% van die aanvragen kon gehonoreerd worden.

De hoogte van de te ontvangen subsidie is afhankelijk van de gekozen bestemming en de duur van het verblijf (maximaal 24 maanden). Door het wegvallen van de cofinanciering uit het 'Marie Curie Cofund Action'-programma van de Europese Commissie, heeft NWO besloten het Rubiconprogramma in 2012 in beperkte vorm voort te zetten. Vanaf 1 januari 2012 is Rubicon daarom alleen toegankelijk voor aanvragers die in de afgelopen vijf jaar tenminste drie jaar verbonden zijn geweest aan een Nederlandse onderzoeksinstelling.

Het NWO persbericht is te vinden op http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_8SZANL


Noot voor de pers:
De afdeling Marketing and Communications van de UM is bereikbaar via 043 388 5222, e-mail
pers@maastrichtuniversity.nl. Voor urgente zaken buiten kantooruren: 06 4602 4992.


<< Terug