Universiteit Maastricht

Leren en InnoverenInnovatie van leren staat sinds de oprichting centraal in het onderwijs en onderzoek van de Universiteit Maastricht. De innovatieve aanpak van het leerproces in de vorm van Probleemgestuurd Onderwijs (PGO) en het onderzoek naar de effectiviteit van PGO zijn van meet af aan belangrijke middelen geweest om de UM te onderscheiden van andere universiteiten. De UM speelt een leidende rol in het onderzoek naar professionele ontwikkeling en innovatieve leerprogramma’s en bekleedt op dit terrein zelfs een internationale toppositie.

Hoofddoel van het multidisciplinaire onderzoek is verbetering van de methoden waarmee leer- en ontwikkelingsprogramma’s competente vakkrachten en professionals afleveren. De twee onderzoekslijnen zijn: Ontwikkeling Human Capital en Implicaties van Innoveren.

Gedetailleerde informatie is te vinden in de Prestatieafspraken van de Universiteit Maastricht en het Strategisch Programma.
Onderzoekers aan het woord“This research can be directly applied in teaching as well as in educational and economic policy”

“Education practice and policy are not sufficiently based on academic evidence, and there’s a large gap between education research, education practice and education policy. The Top Institute for Evidence Based Education Research (TIER) of the universities of Amsterdam, Groningen and Maastricht serves to close this gap. Its research can be directly applied in teaching as well as in educational and economic policy.”

Prof. Henriette Maassen van den Brink (Netherlands), Faculty of Humanities and Sciences. Professor of Evidence Based Education and scientific coordinator of the Top Institute for Evidence Based Education Research (TIER). Professor of Economics at the University of Amsterdam, and a leading Dutch academic in the field of evidence-based education and education economics.