Universiteit Maastricht

Voor een doorstroommaster

Aanmelden via Studielink

Om toegelaten te worden tot een doorstroommaster moet je de gerelateerde UM bachelor hebben afgerond.


Voor een doorstroommaster meld je je aan via Studielink.

Lees eerst meer over hoe Studielink werkt.


Let op: De hieronder genoemde masteropleidingen zijn niet opgenomen in Studielink. lKijk bij de masteropleiding van je keuze voor de alternatieve aanmeldingsprocedure:Aanmelden via de My UM Portal

Nadat je je hebt aangemeld via Studielink, ontvang je binnen 24 uur login gegevens voor de My UM Portal. Dit is het intranet van de universiteit. Je gebruikt het voor al je zaken als (aankomend) student, zoals het uploaden van documenten, het inzien van je rooster, het inschrijven voor examens en je afstuderen.


We raden je aan een PC met Internet Explorer en de laatste versie van Adobe Acrobat Reader te gebruiken bij je aanmelding in de My UM Portal. Een Mac en andere webbrowsers kunnen technische problemen geven.


Volg onderstaande stappen om je aanmelding te voltooien:

 1. log in in de My UM portal door je persoonlijke studentnummer/ID en je wachtwoord in te vullen
 2. Klik op de button ‘Upload documents’ in het menu links. Upload een kopie van je paspoort of identiteitskaart (als je EU/EER nationaliteit hebt), een recente pasfoto en alle overige benodigde documenten. Aan de vinkjes bij de documenten kun je zien of de documenten succesvol zijn geüpload.

  Sluit het scherm of ‘log out’.

  NB. het paspoort of de identiteitskaart moet opgeslagen worden als paspoortkopie en niet als paspoortfoto

  Je kunt andere documenten dan het paspoort of de identiteitskaart (als je EU/EER nationaliteit hebt) en pasfoto later toevoegen. Je diploma upload je zodra je het hebt ontvangen.

De richtlijnen voor het uploaden van documenten zijn:
- Toegestane formats: doc, docx, txt, pdf, jpg and jpeg.
- Per document geldt een maximale grootte van 10 MB.


Voor vragen over het gebruik van de My UM Portal neem je contact op met het Studenten Service centrum.


Belangrijke informatie bij je masteraanmelding

 • Voor opleidingen die in september beginnen, geldt dat je alleen in september kunt starten met studeren. Alleen voor opleidingen die een startmoment in februari hebben, geldt dat je in februari kunt starten. Het is niet mogelijk om je gedurende andere maanden van het jaar in te schrijven. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken.
 • In 2012 is de harde knip maatregel ingevoerd. Dit houdt in dat je, als je met een master wilt starten, voor 1 september moet aantonen dat je je bachelor met succes hebt afgerond. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan van deze regel worden afgeweken.
 • De hoogte van je collegegeld is afhankelijk van factoren als je nationaliteit, woonplaats en of het je eerste of tweede opleiding is. Om jouw collegegeldtarief te bepalen, raadpleeg je het collegegeld klikschema.
 • Let er ook op dat je bij je aanmelding zo snel mogelijk, maar vóór 1 september, de gevraagde inschrijvingsdocumenten upload via de My UM Portal en/of opstuurt naar het Studenten Service Centrum. Als deze niet voor 1 september door ons geregistreerd zijn, kun je niet met je onderwijs beginnen.

Aanvragen studiefinanciering

NB: Op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kun je jouw verzoek voor studiefinanciering indienen.