Universiteit Maastricht

Maastricht Centre for Taxation

Doelstelling Pensioenseminar

Maastricht Centre for Taxation, Maastricht University


Aan de Universiteit Maastricht wordt het jaarlijks terugkerend Pensioenseminar georganiseerd waarbij een brug gemaakt wordt tussen wetenschap en praktijk.
Vanuit de universiteit wordt onderzoek gedaan naar en onderwijs gegeven in het pensioenvak. De wetenschap kan echter niet tot volle wasdom komen zonder oog te hebben voor wat er speelt in de pensioenpraktijk.
Andersom moet de pensioenpraktijk ook gevoed worden waardoor het kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Essentieel daarbij is de bewustwording van de vele deelterreinen waaruit het pensioenvak bestaat.

Doelstelling van het pensioenseminar en opdracht voor de stuurgroep is om de diverse disciplines bij elkaar te brengen en aan de hand van een thema de ontwikkelingen mee te geven die spelen op hun eigen gebied en bewustwording te creëren wat die ontwikkelingen betekenen voor de neventerreinen. Daarbij gaat het niet enkel om wetenschappelijke verhandelingen, maar worden ook handreikingen gedaan die direct toegepast kunnen worden in de praktijk.
Door het gevarieerde programma van het seminar en de gemengde samenstelling van de deelnemers resulteert dit in een interactief samenzijn.
De Universiteit Maastricht probeert met deze opzet te komen tot een interdisciplinaire samenwerking en daarmee ook een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke ontwikkeling op het pensioenterrein.

1e Pensioenseminar: ‘Pensioen: Haalt u het nog, en zo ja, krijgt u nog wat?’
Het pensioenakkoord: de gevolgen, de risico’s en de kansen (30 januari 2012)

2e Pensioenseminar: 'X5 of lijn 5: alle risico's nog onder controle?'
Risicobewustzijn, risicobeheersing & verantwoordelijkheid (28 januari 2013 )

3e Pensioenseminar: De Pensioenschijf van vijf: er is MEER dan pensioen (27 januari 2014)


Dr. Anouk H.H. Bollen-Vandenboorn