Universiteit Maastricht

Maastricht Centre for Taxation

Kamervragen Verdrag Nederland-Duitsland beantwoord
De Kamervragen die in juni zijn gesteld naar aanleiding van het nieuwe Verdrag Nederland-Duitsland zijn thans beantwoord.

Jurisprudentie grensoverschrijdende arbeid.
Nieuw belastingverdrag Nederland-Duitsland
Er is een nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland getekend. Dit verdrag zal naar alle waarschijnlijkheid op 1 januari 2015 in werking treden.

In het verdrag is een compensatieregeling voor grensarbeiders geïntroduceerd. Deze regeling is vergelijkbaar met die voor de in Nederland wonende en in België werkende grensarbeiders geldt.
Een gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat de in Nederland wonende grensarbeiders die werkzaam zijn in Duitsland de hypotheekrente in mindering kan brengen.

Belastingverdrag met Duitsland >>

Arbitrageverdrag met Duitsland >>

Overheidspensioenen en overige problematiek grensarbeiders
De Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben een aantal vragen die in het schriftelijk overleg grensarbeiders naar voren zijn gekomen beantwoord. Aan de orde komen onder andere de overheidspensioenen en de Renten die dwangarbeiders uit Duitsland ontvangen.