Universiteit Maastricht

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Capaciteitsgroepen

De facultaire medewerkers die zich bezig houden met onderwijs en wetenschappelijk onderzoek zijn ondergebracht in verschillende capaciteitsgroepen. Elke capaciteitsgroep bestaat uit medewerkers die dezelfde tak van wetenschap beoefenen of tenminste op eenzelfde toepassingsgebied werkzaam zijn.
De capaciteitsgroep levert menskracht voor de voorbereiding en uitvoering van (programma’s op het gebied van) het onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Tevens waarborgt de capaciteitsgroep de kwaliteit van de inbreng van haar leden bij deze activiteiten.

De faculteit kent zes capaciteitsgroepen:

Belastingrecht

Internationaal en Europees Recht

Grondslagen en Methoden van het Recht 

Privaatrecht

Publiekrecht

Strafrecht en Criminologie