Universiteit Maastricht

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Van HBO naar master

Een universitaire master na het HBO
Heb je je HBO-opleiding (bijna) afgerond en overweeg je een master aan de Universiteit Maastricht? Binnen 1 jaar kan je binnen tal van disciplines een Universitaire master behalen!

Verschil HBO-universiteit
Wannneer je na je hbo-opleiding kiest een universitaire master te gaan volgen, moet je rekening houden met een aantal grote verschillen tussen het wetenschappelijke onderwijs en het hoger beroepsonderwijs. Op het HBO krijg je veel praktijkgerichte stof met een duidelijk beroepsbeeld. Met een universitaire opleiding word je academisch gevormd. Dit houdt in dat de vakkenkennis theoretischer is en van een abstracter niveau. De nadruk ligt op het analyseren van een probleem en het komen tot een oplossing. Op een universiteit ga je veel dieper in op de materie door het bestuderen van wetenschappelijke bronnen en door zelf kennis te vergaren. Er wordt een grote mate van zelfstandigheid van je verwacht. De toegevoegde waarde van een universitaire master na het HBO bevindt zich dan ook in de verdieping van een bepaald onderwerp en de benadering van deze onderwerpen op een academisch niveau.

Schematisch ziet dit er als volgt uit:
 


Verschil tussen HBO en WO
Wetenschappelijk onderwijs Hoger beroepsonderwijs
W = Waarom H = Hoe
Abstract, analytisch vermogen, theoretisch, vragen stellen Concreet, praktisch
De nadruk ligt op het analytisch en kitisch leren kijken naar de manieren waarop je een bepaald vakgebied kunt benaderen. Het hoger beroepsonderwijs leidt op tot een specifiek beroep. Je past kennis toe en je werkt oplossingsgericht. Het onderwijs is gericht op het verwerven van competenties.
Onderzoeksgericht Onderwijsgericht
De universiteit heeft, naast het onderwijstaak, een onderzoekstaak. De belangrijkste taak van een hogeschool is het geven van onderwijs.
Doordat docenten vaak ook een onderzoekstaak hebben, komt nieuwe kennis en het proces van wetenschappelijk onderzoek in de colleges aan de orde. Daarnaast is er ook veel aandacht voor advieswerk voor bedrijven en instellingen.
Minder begeleiding Meer begeleiding
Er wordt een groter beroep op je zelfdicipline gedaan, maar je krijgt ook meer vrijheid om zelf keuzes te maken in het studieprogramma. De contacten met studenten zijn vaak intensiever. Zo zijn er meestal meer (verplichte) contacturen, zoals colleges en werkgroepen.
Relatief hoog onderwijstempo Relatief laag onderwijstempo
Er wordt van je verwacht dat je de grotere hoeveelheid (Engelstalige) lesstof snel in je kunt opnemen en dat je de stof vlot begrijpt. Er wordt langer bij een onderwerp stilgestaan.
Stage of onderzoek Stage
Je rondt je opleiding af met een afstudeerstage of een afstudeeronderzoek. Je kunt gedurende de hele opleiding op stage.
Beroepen vooraf minder duidelijk Beroepen vooraf vaak al duidelijk
Diverse beroepsmogelijkheden op het gebied van onderzoek, leidinggeven, bestuur en beleid. Soms wordt 'academisch denkniveau' gevraagd in plaats van specifieke kennis. Meestal uitvoerende functies.