Universiteit Maastricht

Faculty of Health, Medicine and Life Sciences

 

Veilige Microbiologische Technieken

Code: 0034


Cursusleider

Ing. M. Markerink-van Ittersum
Biologische-veiligheidsfunctionaris (BVF)
Telefoon: +31 43 388 29 86 
E-mail: m.markerink@maastrichtuniversity.nl

Doelgroep

PhD's en onderzoekers die gaan werken met potentieel pathogene micro-organismen of Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO).


Doel

Verwerven van inzicht en vaardigheden voor het werken volgens veilige microbiologische technieken zoals vereist voor het werken met genetisch gemodificeerde (GGO) en pathogene micro-organismen (PMO).

Inhoud

Overdracht, besmetting, infectie, preventie, risico-inventarisatie en -evaluatie alsmede wet- en regelgeving op dit gebied.


 • Theorie:
  • Risico's van bacteriën, virussen, cellijnen, humaan materiaal als bloed
  • Beheersingsmaatregelen waaronder gebruik van Persoonlijke Beschermingamiddelen, Werken in een veiligheidskabinet, afvalbehandeling, calamiteitenregeling
  • GGO Regelgeving
  • Maken van een Risico- Inventarisatie & Evaluatie
 • Praktijk:
  • Steriel werken
  • Genetische modificatie
  • Voorkomen van aerosolvorming
  • Desinfectie van huid en oppervlakten
  • Werken in een veiligheidskabnet
  • Identificatie van bacteriën

Omvang

Twee colleges van elk 1,5 uur en twee dagdelen practica. Daarnaast het uitwerken van een zestal casussen en de presentatie van een casus. De cursus wordt afgesloten met een examen bestaande uit meerkeuze-vragen en een casus. De deelnemer ontvangt een VMT-certificaat, wanneer het examen met goed gevolg wordt afgesloten.


Werkwijze

Overdracht en besmetting wordt behandeld in een college door een senior-staflid van de afdeling Medische Microbiologie. De verschillende veiligheids-aspecten van de werkzaamheden met GGO's worden behandeld in een college door de BVF. Casussen worden besproken onder leiding van de BVF.


Het praktische deel bestaat uit microbiologisch werk en beschermingsmethoden hierbij zoals het werken in een veiligheidskabinet en persoonlijke hygiëne. Deze praktijk wordt begeleid door een onderzoeksmedewerker met deskundigheid op het gebied van biologische veiligheid en de BVF's.


Ter ondersteuning van beide onderwijsvormen wordt een uitgebreide, Engelstalige syllabus ter beschikking gesteld. De presentaties van de uitgewerkte casussen worden beoordeeld door de Biologische-veiligheidsfunctionaris (BVF).