Universiteit Maastricht

Faculty of Health, Medicine and Life Sciences

 

Decentrale selectie

De hieronder vermelde informatie heeft betrekking op de decentrale selectieprocedure voor instroom in het academisch jaar 2016-2017.

Vanaf 2014 worden alle beschikbare# studieplaatsen voor de bachelor Geneeskunde aan de Universiteit Maastricht (UM) ingevuld door middel van decentrale selectie. Je kunt maximaal 2 keer deelnemen aan de decentrale selectieprocedure aan de Universiteit Maastricht.
#Rechtstreeks door DUO geplaatste studenten worden op de capaciteit voor de decentrale selectie in mindering gebracht. De totale capaciteit bedraagt 316 (zie tevens Toewijzen beschikbare plaatsen).


Door deel te nemen aan de decentrale selectie solliciteer je als het ware naar een studieplaats in de bacheloropleiding Geneeskunde aan de Universiteit Maastricht. De selectieprocedure bestaat uit 2 rondes waarin de kandidaten worden beoordeeld op een combinatie van cognitieve en non-cognitieve eigenschappen en vaardigheden, en op hun motivatie voor de bacheloropleiding Geneeskunde in Maastricht. Cognitieve eigenschappen zijn bijvoorbeeld kennis en kennisverwerking. Voorbeelden van non-cognitieve eigenschappen zijn onder andere probleemoplossend vermogen en zelfreflectie. Kandidaten die zich aanmelden voor deelname aan de International Track in Medicine (ITM) worden daarnaast getest op hun Engelse taalvaardigheid en hun motivatie voor het ITM.

Let op: voorwaarde voor de deelname aan de decentrale selectie is dat je tijdig voldoet aan de wettelijke toelatingseisen, de nadere vooropleidingseisen en de eventueel van toepassing zijnde taaleisen. Zie Toelatingseisen Geneeskunde voor meer informatie.

Voor deelname aan de decentrale selectieprocedure voor instroom in academisch jaar 2016-2017 geldt de eis dat je op 15 januari 2016 géén deficiëntie## mag hebben. Als je op 15 januari 2016 nog één  of meerdere deficiënties hebt is deelname aan de decentrale selectie voor instroom in academisch jaar 2016-2017 dus niet mogelijk!
## Het medio 2016 te behalen VWO of gelijkwaardig diploma met het juiste vakkenpakket wordt niet als deficiëntie beschouwd. Neem bij vragen over de toelatingseisen en nadere vooropleidingseisen contact op via study@maastrichtuniversity.nl.

Procedure decentrale selectie 2016-2017*


 1. Meld je vóór 15 januari 2016 in Studielink aan voor de bacheloropleiding Geneeskunde.
 2. Geef Maastricht aan als eerste voorkeur (verplicht).
 3. Nadat je aanmelding via Studielink verwerkt is, ontvang je meteen een e-mail van de Universiteit Maastricht (UM) met een inlogcode en wachtwoord voor de 'My UM portal' op de UM-website. Na het inloggen vervolg je hier online je inschrijving die je afrondt met het uploaden van een aantal verplichte documenten**, waaronder
  - Een kopie van een geldig identiteitsbewijs
  - Een pasfoto
  - De cijferlijst en/of diploma
  - Het portfolio voor de decentrale selectie met verplichte bijlagen

  Het portfolio is je formele sollicitatie naar een studieplaats in de bacheloropleiding Geneeskunde. Het Portfolio 2016-2017 bevat een voorgestructureerd CV en een aantal vragen waarmee je je keuze voor de bacheloropleiding Geneeskunde aan de UM onderbouwt.
  Dit formulier is opgesteld in Word-format. Nadat je het formulier volledig hebt ingevuld en de benodigde (gescande) ondersteunende documenten aan het bestand hebt toegevoegd, converteer je het geheel naar een PDF-file. Lees voordat je het portfolio invult de 'Toelichting portfolio 2016-2017' zorgvuldig door.
 4. De informatie in je portfolio wordt gebruikt tijdens de eerste selectieronde. Het complete portfolio moet vóór 18 januari 2016, 16.00 CET in ons bezit zijn. Falende computers of problemen met de internetverbinding zijn geen geldig excuus voor het overschrijden van de deadline. Kandidaten die zich niet vóór 15 januari 2016 aanmelden via Studielink, of kandidaten waarvan de vereiste documenten niet op 18 januari 2016, 16.00 CET in ons bezit zijn of kandidaten die niet aan de nadere vooropleidingseisen voldoen, respectievelijk nog één of meer deficiënties hebben op 15 januari 2016, kunnen niet deelnemen aan de decentrale selectieprocedure 2016-2017 en ontvangen hierover bericht.
 5. De kandidaten die het hoogst scoren in de eerste selectieronde gaan door naar de tweede ronde. Dit zijn 500-550 kandidaten***. Rond 22 maart 2016 ontvang je per e-mail bericht of je wel of niet door bent naar de tweede ronde.
 6. 6. De tweede selectieronde vindt plaats in Maastricht op zaterdag 2 april 2016. Tijdens deze dag voer je een serie opdrachten uit waarin we toetsen op diverse cognitieve en non-cognitieve eigenschappen en vaardigheden. Op grond van de resultaten van deze opdrachten wordt de rangorde van alle kandidaten vastgesteld.
 7. Zodra de uitslag van de tweede selectieronde bekend is (vóór 15 juni 2016) word je door de UM geïnformeerd over je eigen rangnummer. Ook wordt de rangorde doorgegeven aan DUO. DUO wijst eerst plaatsen toe aan de rechtstreeks te plaatsen kandidaten. Vervolgens begint DUO bovenaan de door de UM doorgegeven rangorde met het toekennen van studieplaatsen en gaat door totdat het maximale aantal te vergeven studieplaatsen is bereikt.
  Let op: De uitslag van de tweede selectieronde (je rangnummer) is geen toelatingsbewijs voor de bacheloropleiding Geneeskunde aan de Universiteit Maastricht.
 8. Rond 15 juli 2016 maakt DUO bekend welke van de door de UM voorgedragen kandidaten definitief in Maastricht geplaatst worden. Als je rangnummer daartoe aanleiding geeft en je voldoet aan alle toelatings- en eventueel geldende taaleisen voor de bacheloropleiding Geneeskunde, dan ontvang je van DUO een Bewijs van Toelating voor de UM. Je hebt dan nog 2 weken de tijd om je in te schrijven bij de Universiteit Maastricht. Zie inschrijvingsprocedure.

* Zie bovenstaande tijdlijn voor een overzicht van de belangrijkste deadlines en data m.b.t. deze procedure.

** Indien het totaal aantal aanmeldingen voor de eerste ronde minder dan 600 kandidaten bedraagt, behoudt de decentrale selectiecommissie zich het recht voor te besluiten om de eerste en de tweede selectieronde te combineren en alle kandidaten uit te nodigen voor de selectiedag.