Universiteit Maastricht

Faculty of Health, Medicine and Life Sciences

 

Decentrale selectie

De hieronder vermelde informatie heeft betrekking op de decentrale selectieprocedure voor instroom in het academisch jaar 2015-2016.

In het academsiche jaar 2015-2016 zal 100% van de beschikbare# studieplaatsen voor de bachelor Geneeskunde aan de Universiteit Maastricht (UM) ingevuld worden door middel van decentrale selectie. Je kunt maximaal 2 keer deelnemen aan de decentrale selectieprocedure aan de Universiteit Maastricht.

# Rechtstreeks door DUO geplaatste studenten worden op de capaciteit voor de decentrale selectie in mindering gebracht. De totale capaciteit bedraagt 316 (zie tevens Toewijzen beschikbare plaatsen).

Door deel te nemen aan de decentrale selectie solliciteer je als het ware naar een studieplaats in de bacheloropleiding Geneeskunde aan de Universiteit Maastricht. De selectieprocedure bestaat uit 2 rondes waarin kandidaten worden beoordeeld op een combinatie van cognitieve en non-cognitieve eigenschappen en vaardigheden, en op hun motivatie voor de bacheloropleiding Geneeskunde in Maastricht. Cognitieve eigenschappen zijn bijvoorbeeld kennis en kennisverwerking. Voorbeelden van non-cognitieve eigenschappen zijn onder andere probleemoplossend vermogen en zelfreflectie. Kandidaten die zich aanmelden voor deelname aan de International Track in Medicine (ITM) worden daarnaast getest op hun Engelse taalvaardigheid en hun motivatie voor het ITM.

Let op: voorwaarde voor de deelname aan de decentrale selectie is dat je tijdig voldoet aan de wettelijke toelatingseisen, de nadere vooropleidingseisen en de eventueel van toepassing zijnde taaleisen. Zie Toelatingseisen Geneeskunde voor meer informatie.
Wanneer sprake is van één of meerdere deficiënties, houd dan rekening met de volgende deadline: Je mag alleen deelnemen aan de decentrale selectie procedure voor instroom in academisch jaar 2015-2016 als je op 15 mei 2015 in maximaal 1 vak deficiënt bent.

Procedure decentrale selectie 2015-2016*
1. Meld je vóór 15 januari 2015 in Studielink aan voor de bacheloropleiding Geneeskunde.

2. Geef Maastricht aan als eerste voorkeur (verplicht).

3. Nadat je aanmelding via Studielink verwerkt is, ontvang je meteen een e-mail van de Universiteit Maastricht (UM) met een inlogcode en wachtwoord voor de 'My UM portal' op de UM-website. Na het inloggen vervolg je hier online je inschrijving die je afrondt met het uploaden van een aantal verplichte documenten**, waaronder je portfolio met verplichte bijlagen.

Het portfolio is je formele sollicitatie naar een studieplaats in de bacheloropleiding Geneeskunde. Het portfolio bevat een voorgestructureerd CV en een aantal vragen waarmee je je keuze voor de bacheloropleiding Geneeskunde aan de UM onderbouwt. De basis voor het portfolio wordt gevormd door het formulier ‘Portfolio 2015-2016’.
Dit formulier is opgesteld in Word-format. Nadat je het formulier volledig hebt ingevuld en de benodigde (gescande) ondersteunende documenten aan het bestand hebt toegevoegd, converteer je het geheel naar een PDF-file. Lees voordat je het portfolio invult de 'Toelichting portfolio 2015-2016' zorgvuldig door.

4. De informatie in je portfolio wordt gebruikt tijdens de eerste selectieronde. Het complete portfolio moet vóór 19 januari 2015, 16.00 CET in ons bezit zijn. Falende computers of problemen met de internetverbinding zijn geen geldig excuus voor het overschrijden van de deadline. Kandidaten die zich niet vóór 15 januari 2015 aanmelden via Studielink, of kandidaten waarvan de vereiste documenten niet op 19 januari 2015, 16.00 CET in ons bezit zijn of kandidaten die niet aan de nadere vooropleidingseisen voldoen, respectievelijk meer dan één deficiëntie hebben op 15 mei 2015, kunnen niet deelnemen aan de decentrale selectieprocedure 2015-2016 en ontvangen hierover bericht.

5. De kandidaten die het hoogst scoren in de eerste selectieronde gaan door naar de tweede ronde. Dit zijn 500-550 kandidaten***. Rond 19 maart ontvang je per e-mail bericht of je wel of niet door bent naar de tweede ronde.

6. De tweede selectieronde vindt plaats in Maastricht op zaterdag 28 maart 2015. Tijdens deze dag voer je een serie opdrachten uit waarin we toetsen op diverse cognitieve en non-cognitieve eigenschappen en vaardigheden. Op grond van de resultaten van deze opdrachten wordt de rangorde van alle kandidaten vastgesteld.

7. Zodra de uitslag van de tweede selectieronde bekend is (vóór 15 juni 2015) word je door de UM geïnformeerd over je eigen rangnummer. Ook wordt de rangorde doorgegeven aan DUO. DUO wijst eerst plaatsen toe aan de rechtstreeks te plaatsen kandidaten. Vervolgens begint DUO bovenaan de door de UM doorgegeven rangorde met het toekennen van studieplaatsen en gaat door totdat het maximale aantal te vergeven studieplaatsen is bereikt.

Let op: De uitslag van de tweede selectieronde (je rangnummer) is geen toelatingsbewijs voor de bacheloropleiding Geneeskunde aan de Universiteit Maastricht.

8. Rond 15 juli 2015 maakt DUO bekend welke van de door de UM voorgedragen kandidaten definitief in Maastricht geplaatst worden. Als je decentraal bent geselecteerd én voldoet aan alle toelatings- en eventueel geldende taaleisen voor de bacheloropleiding Geneeskunde, dan ontvang je van DUO een Bewijs van Toelating voor de UM. Je hebt dan nog 2 weken de tijd om je in te schrijven bij de Universiteit Maastricht. Zie inschrijvingsprocedure.

* Zie bovenstaande tijdlijn voor een overzicht van de belangrijkste deadlines en data m.b.t. deze procedure.

** Tot de verplichte documenten behoren onder andere:

Een kopie van een geldig identiteitsbewijs
Een pasfoto
Het diploma en/of de cijferlijst

*** Indien het totaal aantal aanmeldingen voor de eerste ronde minder dan 600 kandidaten bedraagt, behoudt de decentrale selectiecommissie zich het recht voor te besluiten om de eerste en de tweede selectieronde te combineren en alle kandidaten uit te nodigen voor de selectiedag.