Universiteit Maastricht

Faculty of Health, Medicine and Life Sciences

 

Decentrale selectie

De hieronder vermelde informatie heeft betrekking op de decentrale selectieprocedure voor instroom in academisch jaar 2014-2015.

In het academisch jaar 2014-2015 zal 100% van de beschikbare# studieplaatsen voor de bachelor Geneeskunde aan de Universiteit Maastricht (UM) ingevuld worden door middel van decentrale selectie. Je kunt maximaal 2 keer deelnemen aan de decentrale selectieprocedure aan de Universiteit Maastricht.

# Rechtstreeks door DUO geplaatste studenten worden op de capaciteit voor de decentrale selectie in mindering gebracht. De totale capaciteit bedraagt 311 (zie tevens Toewijzen beschikbare plaatsen).

Door deel te nemen aan de decentrale selectie solliciteer je als het ware naar een studieplaats in de bacheloropleiding Geneeskunde aan de Universiteit Maastricht. De selectieprocedure bestaat uit 2 rondes waarin kandidaten worden beoordeeld op een combinatie van cognitieve en non-cognitieve eigenschappen en vaardigheden, en op hun motivatie voor de bacheloropleiding Geneeskunde in Maastricht. Cognitieve eigenschappen zijn bijvoorbeeld kennis en kennisverwerking. Voorbeelden van non-cognitieve eigenschappen zijn onder andere probleemoplossend vermogen en zelfreflectie. Kandidaten die zich aanmelden voor deelname aan de International Track in Medicine (ITM) worden daarnaast getest op hun Engelse taalvaardigheid en hun motivatie voor het ITM.

Let op: voorwaarde voor de deelname aan de decentrale selectie is dat je tijdig voldoet aan de wettelijke toelatingseisen, de nadere vooropleidingseisen en de eventueel van toepassing zijnde taaleisen. Zie Toelatingseisen Geneeskunde voor meer informatie.
Wanneer sprake is van één of meerdere deficiënties, houd dan rekening met de volgende deadline: Je mag alleen deelnemen aan de decentrale selectie procedure voor instroom in academisch jaar 2014-2015 als je op 15 mei 2014 in maximaal 1 vak deficiënt bent.

Procedure decentrale selectie 2014-2015*
1. Meld je vóór 15 januari 2014 in Studielink aan voor de bacheloropleiding Geneeskunde.

2. Geef Maastricht aan als eerste voorkeur (verplicht).

3. Nadat je aanmelding via Studielink verwerkt is, ontvang je meteen een e-mail van de Universiteit Maastricht (UM) met een inlogcode en wachtwoord voor de 'My UM portal' op de UM-website. Na het inloggen vervolg je hier online je inschrijving die je afrondt met het uploaden van een aantal verplichte documenten**, waaronder je portfolio met verplichte bijlagen.

Het portfolio is je formele sollicitatie naar een studieplaats in de bacheloropleiding Geneeskunde. Het portfolio bevat een voorgestructureerd CV en een aantal vragen waarmee je je keuze voor de bacheloropleiding Geneeskunde aan de UM onderbouwt. De basis voor het portfolio wordt gevormd door het formulier ‘Decentrale selectie Bachelor Geneeskunde 2014, inclusief de International Track in Medicine (ITM)’. Dit formulier is opgesteld in Word-format. Nadat je het formulier volledig hebt ingevuld en de benodigde (gescande) ondersteunende documenten aan het bestand hebt toegevoegd, converteer je het geheel naar een PDF-file. Lees voordat je het portfolio invult de 'Toelichting bij het portfolio t.b.v. decentrale selectie 2014' zorgvuldig door.

Studenten die in aanmerking willen komen voor een studieplaats in de Engelstalige International Track in Medicine (ITM) dienen behalve het portfolio ook het formulier ‘Addendum pertaining to the application for the decentralised selection for the ITM’ in te vullen en daarna als PDF-file te uploaden via ‘My UM’.

4. De informatie in je portfolio wordt gebruikt tijdens de eerste selectieronde. Het complete portfolio moet uiterlijk 16 januari 2014 in ons bezit zijn. Kandidaten die zich niet vóór 15 januari 2014 aanmelden via Studielink, of kandidaten waarvan de vereiste documenten niet op 16 januari 2014 in ons bezit zijn of kandidaten die niet aan de nadere vooropleidingseisen voldoen, respectievelijk meer dan één deficiëntie hebben op 15 mei 2014, kunnen niet deelnemen aan de decentrale selectieprocedure 2014-2015 en ontvangen hierover bericht. Zij kunnen eventueel – afhankelijk van een door hen te behalen diploma of behaald diploma -meedoen met de landelijke centrale loting.

5. De kandidaten die het hoogst scoren in de eerste selectieronde gaan door naar de tweede ronde. Dit zijn 550-600 kandidaten. Rond 20 maart ontvang je per e-mail bericht of je wel of niet door bent naar de tweede ronde.
Kandidaten die niet geselecteerd worden, nemen automatisch deel aan de landelijke centrale loting. Alleen kandidaten in lotingsklasse A kunnen in Maastricht geplaatst worden, kandidaten in lotingsklasse B t/m E komen alleen in aanmerking voor een opleidingsplaats bij een van de andere universiteiten die nog wel (deels) loten. Op de website van DUO kun je controleren welk cijfergemiddelde behaald moet worden voor rechtstreekse plaatsing (lotingsklasse A).

6. De tweede selectieronde vindt plaats in Maastricht op zaterdag 29 maart 2014. Tijdens deze dag voer je een serie opdrachten uit waarin we toetsen op diverse cognitieve en non-cognitieve eigenschappen en vaardigheden. Op grond van de resultaten van deze opdrachten wordt de rangorde van alle kandidaten vastgesteld.

7. Zodra de uitslag van de tweede selectieronde bekend is (vóór 15 juni 2014) word je door de UM geïnformeerd over je eigen rangnummer. Ook wordt de rangorde doorgegeven aan DUO. DUO wijst eerst plaatsen toe aan de rechtstreeks te plaatsen kandidaten. Vervolgens begint DUO bovenaan de door de UM doorgegeven rangorde met het toekennen van studieplaatsen en gaat door totdat het maximale aantal te vergeven studieplaatsen is bereikt. De niet geplaatste kandidaten nemen automatisch deel aan de centrale landelijke loting voor een opleidingsplaats bij een van de andere universiteiten die nog wel (deels) loten.

Let op: De uitslag van de tweede selectieronde (je rangnummer) is geen toelatingsbewijs voor de bacheloropleiding Geneeskunde aan de Universiteit Maastricht.

8. Rond 15 juli 2014 maakt DUO bekend welke van de door de UM voorgedragen kandidaten definitief in Maastricht geplaatst worden. Als je decentraal bent geselecteerd én voldoet aan alle toelatings- en eventueel geldende taaleisen voor de bacheloropleiding Geneeskunde, dan ontvang je van DUO een Bewijs van Toelating voor de UM. Je hebt dan nog 4 weken de tijd om je in te schrijven bij de Universiteit Maastricht. Zie inschrijvingsprocedure.

* Zie bovenstaande tijdlijn voor een overzicht van de belangrijkste deadlines en data m.b.t. deze procedure.


** Tot de verplichte documenten behoren onder andere:

  • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs
  • Een pasfoto
  • Het diploma en/of de cijferlijst